Skimmelundersøgelser

Skimmel- og svampe findes ind i mellem i ejendomme, der er udfordrede af forskellige forhold: typisk fugt, temperatur og ventilation. Både skimmel og andre former for svamp kan udgøre alvorlige problemer både helbred og bygningen funktion. Vi gennemgår bygningen, både for de ting du selv har konstateret og hvad vi måtte finde andetsteds. Du får en rapport over tilstand, og afhjælpningstiltag. Evt. udtages prøver.

Ring og få hurtigt svar 40 14 81 19

Du kan også kontakte os med kontaktformular.
Vi svarer normalt samme dag.

Du kan også få beregnet et uforpligtende tilbud med vores prisberegner 

Gert

Vi arbejder også med skimmel- og svampeundersøgelser. Uddannet på Teknologisk Institut. Vi har arbejdet med disse undersøgelser i over 4 år.

Hvad er en skimmelundersøgelser?

Skimmel er naturligt forekommende overalt i naturen. Derude er den ofte gavnlig og forårsager ikke skade. Det er dog helt anderledes inde i bygninger. Her kan skimmel give alvorlige helbredsproblemer – primært (men ikke kun) i beboelsesrum. Hvor der er vækstbetingelser for skimmel, er der ofte også vækstbetingelser for andre former for svamp.

Skimmel kan være nemt at opdage og kan være skjult. Skimmelvækst kan opstå på grund af dårlige konstruktioner; men tit skyldes væksten også den måde bygningen bliver brugt på. Måske bliver der ikke luftet ud i tilstrækkelig grad. Måske holdes temperatur for lav. Måske bliver der tørret tøj inde.

For at kunne eliminere skimmel, må man finde årsagen, så man ikke bare symptombehandler. Det gøres overvejende ved visuel gennemgang, ved måling af luftfugtighed og fugt i konstruktioner.
Det kan være fornuftigt at få foretaget laboratorietest af indsamlede prøver.

Konsulenten har været på kursus på Teknologisk Institut for at lære om biologien. Typiske svampe og deres udbredelse. Hvor man undersøger og hvordan. Hvordan man udtager prøver. Hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet.

Der bliver udført rapport med planskitser, notater og fotos. Formodede eller konstaterede årsager til problemerne beskrives. Udbedrings tiltag foreslås. Risikovurdering ud fra helbredsmæssige parametre beskrives.

Vi uafhængige. Vi lægger vægt på høj faglighed og service. Vi er i dialog med vores kunder og møder dem med et smil.

Hvad indgår der typisk i punktform i et en skimmelundersøgelse?

  • Kunden finder om muligt diverse tegninger og konstruktions- og installationsbeskrivelser
  • Kunden beskriver skimmelforekomster ud fra sit kendskab til ejendommen.
  • Konsulenten laver planskitser til lokalisering af undersøgelser. Og gennemgår bygningen systematisk.
  • Registrerer det der bliver konstateret, dels ved fotos dels ved målinger og evt. prøveudtagning.
  • Dialog med kunden, inden vi forlader ejendommen, så denne kan spørge ind til det, der er noteret i kladde til skimmelrapport.
  • Rapporten beskriver problem, udbredelse, mulig årsag og afhjælpningsforslag.
  • Rapporten modtages typisk senest tre hverdage efter den fysiske gennemgang. 
  • Når rapporten er modtaget og gennemlæst, tager vi gerne igen en snak med kunden.

Kontaktformular

Send os en besked, vi prøver på at svare dig samme dag.