Byggetilsyn

Selv om der udføres mange udmærkede byggerier, hvor både bygherre og byggefirmaet er tilfredse, når byggeriet er udført, er det stadigt fornuftigt at få eksternt tilsyn med byggeriet, så evt. fejl og mangler opdages i tide.

Ring og få hurtigt svar 40 14 81 19

Du kan også kontakte os med kontaktformular.
Vi svarer normalt samme dag.

Du kan også få beregnet et uforpligtende tilbud med vores prisberegner 

Gert

Med over 40 års praktisk erfaring i stort set alle typer byggeopgaver som håndværker, projektleder, udførende firma og tilsynsførende fra de fleste typer bygge- og anlægsopgaver og over 20 års erfaring som rådgivere kan vi give dig som bygherre et grundig og faglig solidt byggetilsyn. Jeg er selv uddannet tømrer og efterfølgende bygningskonstruktør.

Hvad er et byggetilsyn?

En byggeopgave er en kompleks proces. I princippet er det altid et nyt sted. Måske et specielt hus. Ofte skal flere firmaer arbejde sammen, der aldrig har arbejdet sammen før. Og vejret er vi jo ikke herrer over. Og i spidsbelastninger kan det være svært at skaffe alle materialer til tiden. Derfor er det også langt sværere at ramme den optimale kvalitet på en byggesag end på en bilfabrik.

Selv om der er tale om typehusbyggerier, er lokaliteten altid ny. Typehusfirmaer har i sagens natur almindeligvis bygget mange huse af samme type og det giver normalt også færre fejl.

De fleste byggefirmaer har en sund tilgang til at bygge og at efterlade sig glade kunder – men ikke alle.

For de fleste bygherrer er det for første – og måske den eneste gang i livet de skal bygge. De har derfor sjældent selv byggefaglig viden. Derfor giver det god mening at få eksterne fagfolk til at hjælpe med at få processen igennem på en god og gnidningsfri måde. Så byggesagen afleveres til tiden og i den kvalitet, der er bestilt.

Der kan selvfølgeligt bestilles standardpakker på disse tilsyn; men ofte har bygherrerne andre ønsker. Så derfor kan det være fornuftigt at tale sig frem til, hvad der fungerer for den enkelte.

Der er også forskel på, hvornår det eksterne byggetilsyn får mulighed for at stige ind i sagen. Desværre venter mange med at bestille til kontrakten er underskrevet. Optimalt kommer byggetilsyn med fra før kontrakt og tidsplan bliver godkendt, så denne har mulighed for at kommentere. Det er f.eks. vigtigt at byggefirmaet er bekendt med, at bygherre ønsker at føre sit eget sideløbende tilsyn.

Omfang kan også være mere end nedenfor beskrevet, hvis det aftales.

Hvad indgår der typisk i punktform i byggetilsyn?

  • Formøde med bygherre for gennemgang af kontrakt, tidsplan og selve projektet
  • Fysiks gennemgang af byggeriet på de kardinale tidspunkter.
  • Fotoregistrering
  • Relevante prøver og mål kontrol
  • Tilsynsnotat på tilsyn. (De kan være i forskellige grader af omfang)
  • Evt. møde på pladsen med byggefirmaets byggeleder.
  • Formøde inden aflevering
  • Afleveringsforretning

Kontaktformular

Send os en besked, vi prøver på at svare dig samme dag.