Skimmelundersøgelser

Skimmel- og svampe findes ind i mellem i ejendomme, der er udfordrede af forskellige forhold: typisk fugt, temperatur og ventilation. Både skimmel og andre former for svamp kan udgøre alvorlige problemer både helbred og bygningen funktion. Vi gennemgår bygningen, både for de ting du selv har konstateret og hvad vi måtte finde andetsteds. Du får en rapport over tilstand, og afhjælpningstiltag. Evt. udtages prøver.

Beregn dit tilbud her

Få en skimmel- og svampeundersøgelse

Vi arbejder også med skimmel- og svampeundersøgelser. Uddannet på Teknologisk Institut. Vi har arbejdet med disse undersøgelser i over 4 år.

Hvad er en skimmelundersøgelse?

Skimmel er naturligt forekommende overalt i naturen. Derude er den ofte gavnlig og forårsager ikke skade. Det er dog helt anderledes inde i bygninger. Her kan skimmel give alvorlige helbredsproblemer – primært (men ikke kun) i beboelsesrum. Hvor der er vækstbetingelser for skimmel, er der ofte også vækstbetingelser for andre former for svamp.

Skimmel kan være nemt at opdage og kan være skjult. Skimmelvækst kan opstå på grund af dårlige konstruktioner; men tit skyldes væksten også den måde bygningen bliver brugt på. Måske bliver der ikke luftet ud i tilstrækkelig grad. Måske holdes temperatur for lav. Måske bliver der tørret tøj inde.

For at kunne eliminere skimmel, må man finde årsagen, så man ikke bare symptombehandler. Det gøres overvejende ved visuel gennemgang, ved måling af luftfugtighed og fugt i konstruktioner.
Det kan være fornuftigt at få foretaget laboratorietest af indsamlede prøver.

Konsulenten har været på kursus på Teknologisk Institut for at lære om biologien. Typiske svampe og deres udbredelse. Hvor man undersøger og hvordan. Hvordan man udtager prøver. Hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet.

Der bliver udført rapport med planskitser, notater og fotos. Formodede eller konstaterede årsager til problemerne beskrives. Udbedrings tiltag foreslås. Risikovurdering ud fra helbredsmæssige parametre beskrives.

Vi uafhængige. Vi lægger vægt på høj faglighed og service. Vi er i dialog med vores kunder og møder dem med et smil.

Sidebar

Hvad indgår der typisk i punktform i en skimmelundersøgelse?

  • Kunden finder om muligt diverse tegninger og konstruktions- og installationsbeskrivelser
  • Kunden beskriver skimmelforekomster ud fra sit kendskab til ejendommen.
  • Konsulenten laver planskitser til lokalisering af undersøgelser. Og gennemgår bygningen systematisk.
  • Registrerer det der bliver konstateret, dels ved fotos dels ved målinger og evt. prøveudtagning.
  • Dialog med kunden, inden vi forlader ejendommen, så denne kan spørge ind til det, der er noteret i kladde til skimmelrapport.
  • Rapporten beskriver problem, udbredelse, mulig årsag og afhjælpningsforslag.
  • Rapporten modtages typisk senest tre hverdage efter den fysiske gennemgang.
  • Når rapporten er modtaget og gennemlæst, tager vi gerne igen en snak med kunden.

Svampeundersøgelser i bygninger

Svampe er tilstede mange steder i naturen. Som bekendt er mange spiselige og dekorative. Dem skal vi ikke bruge tid på her. De svampe, der er emnet her, er de svampe, der kan forekomme i bygninger. Ikke mindst trænedbrydende svampe. Svampe kan komme ind i bygningen på mange måder: Hvis der indbygges bygningsdele, der i forvejen er angrebet og evt. med højt fugtindhold og ved luftbårne svampesporer.

De forskellige svampe har foretrukne levesteder, temperaturer og fugtindhold. Nogle svampe udvikler sig langsomt, andre er meget aggressive. Ud over at kunne nedbryde bygningsdele kan svampevækst også udgøre en helbredsrisiko. Det er derfor af stor vigtighed at få fundet og identificeret svampeangreb hurtigt, således at sanering og fagligt korrekt udbedring kan iværksættes.

Kan man besjytte sig mod svamp?

Ja, i stor udstrækning kan man ved simple foranstaltninger sikre sig mod alvorlige angreb. Det handler meget om tilstrækkelig udluftning af konstruktioner.

Her – ikke alene- men i særdeleshed i tagrum, skunkrum, ventilerede hulrum, kældre, krybekældre og badeværelser. Og holde en tilpas temperatur. Der findes på nettet mange anvisninger på fornuftig udluftning.

Eksempel

Ifølge almindelig kendt fællesviden skal et tagrum mindst være udluftet med følgende ventilationsarealer: 1/500 af husets bredde i alt, fordelt med det halve langs hver facade. Det vil sige: er huset 10 meter bredt, skal der være en samlet luftspalte på 5 cm i alt, fordelt med 2,5cm på hver side. Når det blæser vil vakuummet på læsiden sørge for luftskiftet.

Den klassiske fejl i tagrum er nu om dage, at man i sin iver for at isolere godt, har reduceret / aflukket for luftstrøm over isolering. Når der kan måles for høj fugt i f.eks. tagkonstruktion, vil der altid være en risiko for svampevækst. Og den er ikke altid umiddelbart synlig. Heller ikke ved et normalt huseftersyn efter Huseftersynsordningen, hvor den sagkyndige ikke må løfte op i isolering, for at se om der findes svampevækst under isoleringen.

Få det undersøgt

Der er derfor al mulig grund til at få ens ejendom undersøgt for evt. svampevækst. Det kan vi hjælpe med.

Kontakt for tilbud

Bliv kontaktet
omkring jeres sag

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagfolk, eller beregn et tilbud med vores prisberegner på knappen herunder.

Beregn dit tilbud her
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Beregn din pris