Få tilskud til energirenovering af din bolig (helårsbolig).

Som følge af Energiaftalen 2018 samt Klimaaftalen for energi og industri 2020 kan bygningsejere fra den 15. oktober søge Energistyrelsen om tilskud til energirenovering af boligen. Man vil bl.a. kunne søge om tilskud til nye vinduer og døre, isolering mm. Alene i 2020 er der afsat 245 mio. kr.

Ansøgningen skal baseres på et gyldigt energimærke

Energikonsulent Gert Vinther fra firmaet Bygge-Tilsynet forklarer: ”Private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, udlejere mm. kan søge om tilskud til f.eks. isolering og vinduer. Første betingelse er, at dit hus har et energimærke. Som tommelfingerregel må dit energimærke ikke være udarbejdet før den 1. oktober 2012.

Et energimærke udarbejdes af en certificeret energikonsulent, som foretager en fysisk
gennemgang af dit hus. I selve energimærkningsrapporten opstiller vi besparelsesforslag, som gælder helt konkret for dit hus. Det er nogle af disse besparelsesforslag, som du kan søge om tilskud til.

Du kan få tilskud til bl.a. isolering, efterisolering, nye vinduer og døre. Faktisk kan man få dækket op til 30% af markedsprisen.

F.eks. vil en bygningsejer i et almindeligt parcelhus typisk kunne modtage tilskud på cirka

17.000 kr. for efterisolering af loft og 68.000 kr. for udskiftning af alle facadevinduer.

Udover, at energimærket skal bruges i forbindelse med din ansøgning om tilskud, hjælper energimærket dig også med at finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.”


Tilskud til køb af energimærke

Under overholdelse af nogle fastsatte betingelser giver Energistyrelsen også mulighed for at søge om tilskud til indkøb af selve energimærket.

”Vigtigt er, at man ansøger og får tilsagn om de her tilskud, INDEN man påbegynder energirenoveringen. Man kan nemlig ikke få tilskuddet med tilbagevirkende kraft. Kontakt gerne den lokale energikonsulent eller se på www.sparenergi.dk for yderligere informationer” afslutter Gert Vinther

For yderligere uddybning eller spørgsmål:

Gert Vinther
Bygge-Tilsynet IVS

40 14 81 19