Køberrådgivning

Hos Bygge-Tilsynet ApS tilbyder vi uvildig, faglig rådgivning til privatkunder inden for områder der vedrører byggeri eller eksisterende bygninger. Her får du den dialog og vejledning, der kan give dig overblik. Der er ikke to kunder der er ens, derfor er vi meget opmærksomme på at yde den service, der er bedst for dig.

Beregn dit tilbud her

Over 40 års praktisk erfaring

Med over 40 års praktisk erfaring som udførende og tilsynsførende fra de fleste typer bygge- og anlægsopgaver og over 20 års erfaring som rådgivere – heraf over 8 år som bygningssagkyndige kan vi give dig som køber en grundig og faglig solid gennemgang. Jeg er selv udlært tømrer og videreuddannet bygningskonstruktør. Og har diverse efter uddannelser, der løbende holdes ved lige, som f.eks. energikonsulent. Vi har et stort fagligt netværk.

Hvad er en byggeteknisk køberrådgivning?

Forud for et huskøb, gør man klogt i at søge rådgivning. Hvor meget og hvor lidt køberrådgivning den enkelte huskøber har brug for er meget individuelt. Hos Bygge-Tilsynet ApS koncentrerer vi os først og fremmest om de byggetekniske aspekter. Derudover kan man have behov for rådgivning fra, bank, økonomisk rådgiver, forsikringsmægler og advokat. Og måske en ”second opinion” fra en uvildig ejendomsmægler.

Konsulenten der gennemføre denne rågvisning er selv beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent. Hvis der er behov for mere tekniske spørgsmål til El- installationsrapporten, kan vor tilknyttede El-installatør deltage i gennemgange efter særlig aftale.

Ved en typisk gennemgang, foregår det således, at potentiel køber fremskaffer de mest relevante rapporter: Tilstandsrapport, energimærke og El-installationsrapport. Aktuel BBR-meddelelse. Evt. salgsopstilling fra sælgers mægler. Og hvad der ellers kunne være relevant. Dette sendes til os.

Konsulenten forbereder sig til gennemsynet ved gennemlæsning af det tilsendte og noterer sig de særligt interessante punkter.

Potentiel køber orienterer sig også i rapporterne og skriver punkter af særlig interesse op.

Der laves aftale med sælger eller dennes mægler og at besigtige ejendommen.

Potentiel køber og rådgiver mødes på stedet og starter med at gennemgå rapporterne overordnet inden fysiks gennemgang.

Ejendommen gennemgås ude og inde og kommenteres løbende. Der tages billeder af særlig interesse. Undervejs vil der blive taget stikprøver på tilstanden og dette bliver sammenholdt med de gældende rapporter.

Der kan gives overslag på større renoveringer; men der vil ikke blive lavet direkte beregninger.

Hvis der er behov for at få ekstern, uvildig ejendomsmægler til at se salgspriser etc. igennem, kan kontakt ofte formidles.

Gennemgangen er som udgangspunkt mundtlig; men skrevne rapporter kan bestilles efter nærmere aftale.

Sidebar

Hvad indeholder en god køberrådgivning?

 • Byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen.
 • Svar på kundens spørgsmål til de forskellige rapporter og det vi ser undervejs.
 • Ejendommens stand i forhold til sammenlignelige bygninger af samme alder og byggestil.
 • Hvordan de væsentligste ting kan afhjælpes.
 • Evt. overslag på de væsentligste udbedringer.

Køberrådgivning

For de fleste mennesker er et huskøb den største investering, de gør i livet. Derfor er det selvfølgeligt også vigtigt, at beslutningen om at købe et hus bliver truffet på det bedst afklarede grundlag.

Vi kan som erfarne bygningssagkyndige hjælpe dig som huskøber med afklaring af mange af de væsentlige punkter.

 • Hvad står der i tilstandsrapporten og hvordan skal man fortolke det?
 • Hvad kan man gøre ved det og er det dyrt?
 • Hvad bør man tage sig af inden for kortere tid?
 • Hvordan bærer man sig ad med at bibeholde ejendommens nuværende stand?
 • Hvad kan man ellers sige om ejendommen? Det kan være ting, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
 • Hvilke bygningsdele må man regne med skal udskiftes / renoveres inden for de nærmeste 5-10 år.

Formålet er ikke at kritisere den forelagte tilstandsrapport men at give et større helhedsindblik.

Pris op til 300m2 samlet areal af bygninger på matriklen: 3.150kr inkl. Moms + kørsel efter States takster.
Køber får en mundtlige gennemgang. Hvis der ønskes skriftlige rapporter, skal tillæg for dette aftales pr. sag. Der kan evt. gives en vurdering af salgsopstilling ved uvildig ejendomsmægler. Er pris rimelig i henhold til sammenlignelige ejendomme i samme stand. Dette vil blive som skrivebordsgennemgang og med mundtlig afrapportering.

Der gøres opmærksom på at rådgivningen IKKE indbefatter juridisk eller finansiel rådgivning. Der KAN være behov for sådan rådgivning, som køber opfordres til selv at vurdere behovet af.

Bliv kontaktet
omkring jeres sag

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagfolk, eller beregn et tilbud med vores prisberegner på knappen herunder.

Beregn dit tilbud her
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Beregn din pris