Tilstandsrapport

K2: Alvorlige skader på isolerede bygningsdele. Bygningsdelen har faktisk funktionssvigt og reparation eller udskiftning er påkrævet. Svigtet har ikke umiddelbar indvirkning på andre bygningsdele.

Eksempel på Gul: 1

Bygningsdel: Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Specifik bygningsdel: Spær og lægter

Skade: Enkelte aktive borebilleangreb f.eks. ud for skorsten og ved skotrende.

1 IMG 3953
2 IMG 3865

Eksempel på Gul: 2

Bygningsdel: Ydervægge

Specifik bygningsdel: Facader/gavle

Skade: Murværk er generelt i dårlig stand. Der er revnet, manglende sten og pudsafskalninger

Eksempel på Gul: 3

Bygningsdel: Fundament/sokler

Specifik bygningsdel: Sokkel

Skade: Der er stedvis revner i sokler, bla. over/under kældervindue øst og mod syd - ses tidligere repareret, men er revnet lidt igen, samt mod vest.

Note: Revner i sokler skyldes formentlig beskedne sætninger/bevægelser.

3 IMG 9075
4 IMG 9063

Eksempel på Gul: 4

Bygningsdel: Vinduer og døre

Specifik bygningsdel: Døre

Skade: Dobbeltdør til udhus hænger alvorligt og lukker ikke tæt.

Eksempel på Gul: 5

Bygningsdel: Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Specifik bygningsdel: Spær og lægter

Skade: I tagrum ses der stedvis nedbrud i den oprindelige lægtekonstruktion

Note: "Oprindelig tagbeklæning er eternitskiffer. Det er normalt at lægter og spær bliver vekslende opfugtede af kondens og derefter udtørrede igen (hvis der er tilstrækkelig ventilation!). Det medfører sjældent følgeskader. I dette tilfælde ses der ingen følgeskader. Men der er skjolder og misfarvning"

5 IMG 7898