KO: Kosmetiske skader eller andre småskader der primært nævnes, fordi de kan give et knap så godt indtryk.

Eksempel på K0: 1

Bygningsdel: Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Specifik bygningsdel: Tagbelægning/rygning

Skade: Let begroning af tagflader

Eksempel på K0: 2

Bygningsdel: Ydervægge

Specifik bygningsdel: Facader/gavle

Skade: Der er flere områder på alle ydermure med kalkudtræk.

Eksempel på K0: 3

Bygningsdel: Indvendige trapper

Specifik bygningsdel: Andet

Skade: Der er mange små sømhuller i trin. Formentligt fra tidligere tæppebelægning.

Eksempel på K0: 4

Bygningsdel: Ydervægge

Specifik bygningsdel: Facader/gavle

Skade: Hvor murværk er pletrepareret for udfaldne fuger er der farveforskelle i fugemørtel.

Eksempel på K0: 5

Bygningsdel: Gulvkonstruktion og gulve

Specifik bygningsdel: Belægninger

Skade: Der er rynket tæppe i værelse mod SV.