Fokuspunkter i rapporter

Skader der formodes at ville blive værre med tiden, giver risiko for følgeskader og hvilke der nedsætter funktionen eller levetiden på de forskellige bygningsdele.

Beregn dit tilbud her

Skader der formodes at ville blive værre med tiden, giver risiko for følgeskader og hvilke der nedsætter funktionen eller levetiden på de forskellige bygningsdele.

Hvad ses der især efter ved en gennemgang for El-installationsrapport: Ulovlige installationer, installationer med risiko for enten stød eller brand.

Hvilke skader / fejl er relativt lette og billige at få udbedret i fh.t. tilstandsrapport, inden eftersynet? Her er et udvalg af de almindeligt forekommende:

 • Loft- og skunklemme uden tætningslister og isolering.
 • Aftræksslanger og -rør i koldt tagrum, der er uisolerede.
 • Tagrender med udtalt bagfald og utætte render og nedløb.
 • Utætte fuger i vådrum.
 • Tilstoppede afløb.
 • Tætte samlinger i afløb og vandinstallationer.
 • Utætte fuger om vinduer og yderdøre.
 • Rimelig ventilation af tagrum (Regel: 1/500-del af bredden ved facader, skal være fri for lufttilførsel).
 • Vindafstivning af tagkonstruktion – især ved gitterspær og uudnyttede tagrum.
 • Huller i undertage og utætheder ved gennemføringer af udluftninger gennem, undertage.
 • Manglende tætning ved rygninger.
 • Redningsåbninger fra opholdsrum. Mindst fri bredde 50cm =A, mindst fri højde 60cm = B. MEN A+B mindst 150cm.
 • Værn ved altandøre uden altan.
 • Værn og gelændere på trapper over 3 trin.

Hvilke skader / fejl er relativt lette og billige at få udbedret i fh.t. El-installations-rapport, inden eftersynet? Her er et udvalg af de almindeligt forekommende:

 • Manglende dæksler
 • For store huller ved kabler ind i el-tavle. (skal passe nøjagtigt til kabler)
 • Opmærkning på tavle.
 • Er der det krævede antal stikkontakter? Fra 1970 skal der være 1 stk. pr. 4 m2 i nybyggede huse.
 • Få undersøgt, om fejlstrømsrelæer fungerer og er lovlige.
 • Få undersøgt om spotlights mere end 10 år gamle er i orden. Herunder især halogenspots: er de dækket af for opvarmning af omkringliggende bygningsdele?
Sidebar

Bliv kontaktet
omkring jeres sag

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagfolk, eller beregn et tilbud med vores prisberegner på knappen herunder.

Beregn dit tilbud her
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Beregn din pris