Energimærke

Der er lovkrav til at få udført et energimærke på ejendomme, der sættes til salg eller lejes ud. Disse udføres efter retningslinjer fra Energistyrelsen efter standardiserede normer for opmåling og beregning. Det er ikke usædvanligt, at det forbrug du selv har haft i en periode, afviger fra det beregnede energimærke. Men afvigelsen skyldes typisk den enkeltes brugeradfærd.

Beregn dit tilbud her

Over 40 års praktisk erfaring

Vi har udført energimærker i mere end 7 år. Med over 40 års praktisk erfaring i stort set alle typer byggeopgaver som håndværker, projektleder, udførende firma og tilsynsførende fra de fleste typer bygge- og anlægsopgaver og over 20 års erfaring som rådgivere kan vi give dig som hussælger en grundig og faglig solid tilstandsrapport. Jeg er selv uddannet tømrer og efterfølgende bygningskonstruktør. Og jeg har selv gennemført over 800 energimærker.

Hvad er et energimærke?

Der er et lovkrav til, at der bliver udført et energimærke ved ejendomshandel eller på ejendomme, der bruges til udlejning.

For at kunne udføre energimærker er der mange krav til det firma, der udfører eftersynene. Det firma, der på overordnet plan står for at udarbejde energimærke, skal have et ISO 9001-certifikat, der certificerer kvaliteten af arbejdsgange og dokumentation. Energikonsulenter kan i praksis arbejde flere under det samme certifikat. Det gør vi her hos os. For at kunne udføre energimærker er der ikke noget specifikt krav til uddannelsesmæssig baggrund – ud over at man skal have bestået et kursus i at udføre disse mærker, samt holde sig opdateret på diverse løbende ændringer. De fleste energikonsulenter har dog en baggrund som ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller VVS-er. Hos er vi bygningskonstruktører. Hvert tredje år skal den enkelte energikonsulent bestå et genopfriskningskursus. Energistyrelsen afholder løbende kvalitetskontrol ved stikprøver.

Der al mulig grund til at vælge sin energikonsulent ud fra uvildighed (der faktisk et krav i Energimærkeordningen!) og høj faglighed. Og det er også vor anbefaling at vælge en energikonsulent, der er helt fri af andre interesser en dennes egen faglighed. Det er vores. Pris er naturligvis vigtig og vi holder os på et almindeligvis attraktivt niveau. Nogle ønsker også hastebehandlinger. Men grundighed er trods alt vigtigere. Alle involverede er bedst tjent med gennemarbejdede rapporter, hvor der er så præcist beregnede som muligt.

Vi uafhængige. Vi lægger vægt på høj faglighed og service. Vi er i dialog med vores kunder og møder dem med et smil.

Sidebar

Hvad indgår der typisk i punktform i et energimærke?

  • Kunden finder diverse relevante oplysninger frem, der kan have interesse for et komplet energimærke.
  • Kunden udfylder sælgeroplysninger ud fra sit kendskab til ejendommen.
  • Opmåling af ydervægsmål, tagkonstruktion og vinduer og døre i ydervægge.
  • Fastslå konstruktioners og installationers dimensioner, isoleringsevne og ydelser.
  • Gennemgang af hele boligen med evt. tilhørende kældre og tagrum.
  • Dialog med kunden, inden vi forlader ejendommen, så denne kan spørge ind til det, der er noteret i kladde til energimærke.
  • Ud fra standardiserede beregninger udføres energimærket, der får sit bogstav. Desuden skal der overvejes og evt. foreslås optimeringer af boligens isolering eller installationer.
  • Rapporten modtages typisk senest tre hverdage efter den fysiske gennemgang.
  • Når rapporten er modtaget og gennemlæst, tager vi gerne igen en snak med kunden.

Hvad er et Energimærke egentligt for en størrelse?

Et Energimærke (herefter EM) er derimod omfattet af lovkrav. Man kan ikke sælge ejendomme i Danmark uden at have et EM. I generelle vendinger beskriver et EM boligens forventelige energiforbrug for et helt ”standard-år”, for en ”standard-husstandsstørrelse”, der har et ”standard-forbrug”. Lyder det kryptisk? Men det er at sammenligne med et bilkøb: Her vil man også godt vide, hvad brændstofforbrug er. Det er også en standardiseret test. De fleste ved godt, at det sagtens kan variere for den enkelte bilist. Men det er vel ret beset den eneste måde, man kan give et fornuftigt bud på forbruget?

Et EM oplyser det beregnede forbrug omregnet til kWh/år/brutto-m2, og prissat i penge inklusive moms. Desuden vil ejendommen få et mærke i form at et bogstav. ”G” er det dårligste med et forventet forbrug på mere end 290 kWh/år/brutto-m2 til det bedste: A20202, der kan opfylde bygningsreglementet, der kommer til at gælde fra år 2020. her er det forventede forbrug 20 kWh/år/brutto-m2. Der imellem er der intervaller på typisk 50 kWh/år/brutto-m2. Et EM har en gyldighed på 10 år.

Hvordan forbereder man sig bedst, inden konsulenten ankommer?

Til et Energimærke er det godt at have følgende klart:

Planer, facader, tværsnit og installationstegninger. Gerne både oprindelige og evt. ombygninger. (Som allerede beskrevet under Tilstandsrapport)

Beskrivelser af konstruktioner og installationer.

Opgørelse af energiforbrug for en kendt historisk periode (f.eks. hele det foregående år) denne skal oplyse både antal forbrugte enheder og den pris, der er betalt for det inkl. moms.

Hvordan forløber gennemgangen?

Typisk gennemføres Energimærket ved, at konsulenten sammen med sælger gennemgår processen samt den fremlagte dokumentation. Herefter vil konsulenten foretage en opmåling af boligen – hvis der ikke foreligger målfaste tegninger. I den forbindelse opmåles også vinduer og døre samt synlige rørsystemer og synlige isoleringer. Nogle gange ved sælger ikke om der er isoleret i hulmure. Der kan gives tilladelse til at konsulenten kan fore tage såkaldte boreprøver. Det vil være mindre huller på 10-12 mm, som typisk foretages i en fuge og placeret efter aftale med sælger. Så vil det være muligt at udtage en prøve. Alt det foregående er en registrering af ”klimaskallen”.

Konsulenten gennemgår også opvarmnings- og ventilationsanlæg. Kunden vil forud for eftersynet få tilsendt et spørgeskema, som bedes være udfyldt inden konsulentens ankomst. Igen: jo mere konkret viden konsulenten får til rådighed, jo mere retvisende rapporter kan der skrives. Tit er der begrænset viden om skjulte konstruktioner. I disse tilfælde vil der blive foretaget et skøn ud fra f.eks. byggeskik på byggetidspunktet. Skønnet skal anlægges ”konservativt”. Det vil normalt ikke umiddelbart efter gennemgangen være muligt at give et præcist bud på det Energimærke-bogstav, bygningen vil få, da dette først skal beregnes.

Bliv kontaktet
omkring jeres sag

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagfolk, eller beregn et tilbud med vores prisberegner på knappen herunder.

Beregn dit tilbud her
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Beregn din pris