Energimærke

Der er lovkrav til at få udført et energimærke på ejendomme, der sættes til salg eller lejes ud. Disse udføres efter retningslinjer fra Energistyrelsen efter standardiserede normer for opmåling og beregning. Det er ikke usædvanligt, at det forbrug du selv har haft i en periode, afviger fra det beregnede energimærke. Men afvigelsen skyldes typisk den enkeltes brugeradfærd.

Beregn dit tilbud her

Bred erfaring i energimærkning af boliger

Vi har over 40 års erfaring fra byggebranchen og mere end 7 års specialisering i udførelse af energimærker. Vi har udført mere end 800 energimærker og tilbyder professionel vurdering og rådgivning uanset boligtypen. 

Specialister med praktisk erfaring 

Når du vælger Bygge-tilsynet til energimærkning af din bolig, får du konsultation og rådgivning der bygger på praktisk erfaring fra byggebranchen og et solidt fagligt fundament. 

 • Projektleder 
 • Håndværker 
 • Tilsynsførende 
 • Bygningskonstruktør 

Hvad er et energimærke? 

Et energimærke er en rapport, der giver et overblik over en bolig, energiforbrug og potentiale for forbedringer. I Danmark er energimærkning lovpligtige og skal udføres ved salg eller udlejning af boliger. 

Energimærket blev introduceret for at øge energieffektiviteten og dermed reducere energiforbruget i bygninger i hele Danmark. Energimærkningen er ikke kun lovpligtig for bygninger til beboelse, men også for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. 

Ved salg eller udlejning af bolig, har energimærkningen til formål at synliggøre energiforbruget og hvor der er plads til forbedring. Det kan være afgørende for salget af din bolig eller udlejning, da det har betydning for køber eller lejers energiregning.

Krav til energimærkning 

Hos Bygge-tilsynet har vi ISO 9001-certifikatet, der er påkrævet for at kunne udføre energimærkninger af bygninger og boliger. Det betyder at du hos os får professionel rådgivning og vejledning fra energikonsulenter, der følger høje standarder for dokumentation af energimærkning og samtidig sikrer gennemsigtighed i din rapport.

Vi er et uafhængigt firma, der prioriterer faglighed. Vi sørger for, at vores priser er konkurrencedygtige, uden at det påvirker grundigheden af vores arbejde. For os er det essentielt at levere gennemarbejdede rapporter med præcise beregninger. Dette gør vi for at tjene både vores kunders interesser og miljøet bedst muligt.

Skal du sælge eller udleje din bolig? Tag kontakt til os for at få en professionel vurdering.

Sidebar

Hvad indgår der typisk  i et energimærke?

Hos Bygge-tilsynet er vi din partner i at sikre, at din bolig får den korrekte energimærke. Uanset boligtypen eller hvor i landet du befinder dig, tilbyder vi detaljerede energimærkningsrapporter. Vores rapporter er struktureret i klare punkter, hvilket gør det let for dig at få et hurtigt overblik og forstå de vigtigste aspekter af din boligs energieffektivitet.

Bestil energimærkning
 • Kunden finder diverse relevante oplysninger frem, der kan have interesse for et komplet energimærke.
 • Kunden udfylder sælgeroplysninger ud fra sit kendskab til ejendommen.
 • Opmåling af ydervægsmål, tagkonstruktion og vinduer og døre i ydervægge.
 • Fastslå konstruktioners og installationers dimensioner, isoleringsevne og ydelser.
 • Gennemgang af hele boligen med evt. tilhørende kældre og tagrum.
 • Dialog med kunden, inden vi forlader ejendommen, så denne kan spørge ind til det, der er noteret i kladde til energimærke.
 • Ud fra standardiserede beregninger udføres energimærket, der får sit bogstav. Desuden skal der overvejes og evt. foreslås optimeringer af boligens isolering eller installationer.
 • Rapporten modtages typisk senest tre hverdage efter den fysiske gennemgang.
 • Når rapporten er modtaget og gennemlæst, tager vi gerne igen en snak med kunden.

Hvad er et energimærke egentligt for en størrelse?

Et energimærke er lovpligtigt. Man kan ikke altså sælge ejendomme i Danmark uden at have et energimærke. I generelle vendinger beskriver et energimærke boligens forventelige energiforbrug for et helt ”standard-år”, for en ”standard-husstandsstørrelse”, der har et ”standard-forbrug”.

Kan det virke forvirrende? Tænk på det som når du køber en bil: Her er det vigtigt at kende til brændstofforbruget (energiforbruget), som er fastsat gennem standardiserede tests. Selvom forbruget kan svinge fra bilist til bilist, er dette den mest pålidelige metode til at give et kvalificeret estimat på forbruget.

Et energimærke oplyser det beregnede forbrug omregnet til kWh/år/brutto-m2, og prissat i penge inklusive moms. Desuden vil ejendommen få et mærke i form at et bogstav. ”G” er det dårligste med et forventet forbrug på mere end 290 kWh/år/brutto-m2 til det bedste: A20202, der kan opfylde bygningsreglementet, der kommer til at gælde fra år 2020. her er det forventede forbrug 20 kWh/år/brutto-m2. Der imellem er der intervaller på typisk 50 kWh/år/brutto-m2. Et EM har en gyldighed på 10 år.

Hvordan forbereder man sig bedst, inden konsulenten ankommer?

Til et energimærke er det godt at have følgende klart:

Planer, facader, tværsnit og installationstegninger. Gerne både oprindelige og evt. ombygninger. (Som allerede beskrevet under Tilstandsrapport)

Beskrivelser af konstruktioner og installationer.

Opgørelse af energiforbrug for en kendt historisk periode (f.eks. hele det foregående år) denne skal oplyse både antal forbrugte enheder og den pris, der er betalt for det inkl. moms.

Hvordan forløber gennemgangen?

Typisk gennemføres energimærket ved, at konsulenten sammen med sælger gennemgår processen samt den fremlagte dokumentation. Herefter vil konsulenten foretage en opmåling af boligen – hvis der ikke foreligger målfaste tegninger. I den forbindelse opmåles også vinduer og døre samt synlige rørsystemer og synlige isoleringer. Nogle gange ved sælger ikke om der er isoleret i hulmure. Der kan gives tilladelse til at konsulenten kan fore tage såkaldte boreprøver. Det vil være mindre huller på 10-12 mm, som typisk foretages i en fuge og placeret efter aftale med sælger. Så vil det være muligt at udtage en prøve. Alt det foregående er en registrering af ”klimaskallen”.

Konsulenten gennemgår også opvarmnings- og ventilationsanlæg. Kunden vil forud for eftersynet få tilsendt et spørgeskema, som bedes være udfyldt inden konsulentens ankomst. Igen: jo mere konkret viden konsulenten får til rådighed, jo mere retvisende rapporter kan der skrives. Tit er der begrænset viden om skjulte konstruktioner. I disse tilfælde vil der blive foretaget et skøn ud fra f.eks. byggeskik på byggetidspunktet. Skønnet skal anlægges ”konservativt”. Det vil normalt ikke umiddelbart efter gennemgangen være muligt at give et præcist bud på det Energimærke-bogstav, bygningen vil få, da dette først skal beregnes.

Bestil gennemgang

Bliv kontaktet
omkring jeres sag

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagfolk, eller beregn et tilbud med vores prisberegner på knappen herunder.

Beregn dit tilbud her
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Beregn din pris